Ter info

Om de blog posts op een goede volgorde te lezen, vraag ik u in plaats van de eerste blogs te lezen de laaste blogs te lezen.

Advertisements

Les 5: Latijns-Amerika, Colombia, lessen in weerbaarheid

Latijns Amerika is erg uniek en complex.

Het is een regio zonder een echte eigen identiteit, maar met een geschiedenis en cultuur die zich kan meten met de Egyptenaren, de Grieken en de Romeinen uit de oudheid.

Reusachtige bouwwerken die gebouwd zijn op een calculatieve manier om stevig genoeg te zijn om hoog gebouwd te worden (Corinna de Regt, 2012)

Maar waar is dan deze cultuur gebleven?.

Een van de oorzaken zijn de Europeanen. Het meeste van hun cultuur is vergaan.  Dit heeft Germich (2012) uitgelegd omdat de inheemse mensen door de spanjaarden gedwongen werden om Spaans te leren, en katholiek te worden. Op den duur is het meeste van hun eigen cultuur vervaagt.

De kolonisatie, de zoektocht naar “Eldorado”, zeg maar rijkdom en macht. Slavernij, politieke invloeden zoals de VS en de Sovjet Unie doorheen de 20ste eeuw. Allemaal hebben ze mee aan de basis gelegen aan de puinhoop die er nu heerst.

De Mensen zijn op zoek naar  hun rechten, zoeken naar een plaats waar ze erbij horen. Zaken die wij allemaal terugzien in hun revoluties, hun Cartels.

Zijn de huidige Kartels de reden waarom het vandaag nog zo is?

Nee, maar zij helpen om de  huidige toestand te onderhouden.

“The war on drugs”, hoewel gericht op drugskartels, hebben ook een vernietigende invloed op lokale boeren. Want ook hun gewassen worden besproeid met vernietigende chemicaliën.

In een vorige blog was ik er al over bezig, de zoektocht naar vrede in Colombia. Ondanks het feit dat 2 grote tegenstrijdige groepen in Colombia aan tafel kwamen, om een oplossing te zoeken. Toch werd het door de bevolking afgewezen.

De grote vraag blijft,  hoe kun je als regio een  identiteit aan de mensen geven,  op een manier om ergens bij te horen en toch een vredige bestaan te creëren?

Bekijk nog eens de lijst van de gevaarlijkste landen en bekijk de mooie verloren geschiedenis.

Kijk naar hoe deze regio al lang op zoek is naar zichzelf. De geschiedenis van de Maya’s en de Azteken, bewijzen dat deze regio een rijkdom gekend heeft en deze terug kan krijgen.

Related image

(Educating humanity, 2012)

Latijns Amerika heeft een plaats in de moderne economie, heeft een plaats in de geschiedenis. Maar vooral is er plaats voor deze cultuur en de mensen in het hier en nu. De zoektocht naar een toekomst en de zoektocht naar een identiteit is nog een lange weg. Maar draai of keer het hoe je wilt. Latijns Amerika zal zijn eigenheid terug vinden en aan de wereld tonen dat het ook anders kan.

One day, one step at a time. A history written in uncertainty and blood a future written in a new Identity.


 

Referentielijst:

 

Corinna de Regt. (2012) Piramiden van zuid amerika geven hun geheimen prijs. Geraadpleegd van http://www.geschiedenisbeleven.nl/piramiden-van-zuid-amerika-geven-hun-geheimen-prijs/

 

Germich (2012) European Impact on Latin America (prezzi) Geraadpleegd van

https://prezi.com/9ycozbwd1hda/european-impact-on-latin-america/

 

Educating humanity (2012) 11 secret Mayan facts. Geraadpleegd van http://www.educatinghumanity.com/2012/11/Facts-Secrets-Mayans-Top-10-List-Photos.html

 

Lezing 4: Latijns-Amerika & Belgische/lokale context, documentaire over Brussel

Latijns – Amerika was altijd al erg multicultureel. Het is pas recent dat het niet herkenbaar was en soms nog steeds zo is, kwa politiek, illegaal en  Politiek.

Zo is er bijvoorbeeld een kaart in de 18de eeuw gemaakt met alle mogelijke combinaties van culturen die een gezin vormen. In deze kaart word ook aangegeven wat de klassen zijn. In deze foto hieronder kunt je naar beneden scrollen en de laagste klassen zien. Deze mensen werden toen constant gezien als vuil. Hoe witter jou huid was hoe beter je was, was de norm van die tijd.

Sieder (2002) heeft aangegeven dat de inheemse bevolking op een gegeven moment vervreemd raakten van zijn maatschappij. Er was veel discriminatie waardoor de mensen gezien werden als dingen en niet als mensen. In de jaren 70-80 is de bevolking van de inheemse zo gegroeid dat er zelf geen plaats meer was voor poverty. Dit is waarom veel mensen dan hun landen hebben verlaten. Op zoek naar een  beter leven.

In het fimpje boven is een voorbeeld van een latijns amerikaanse vrouw die in België is gekomen voor een betere leven.  De mensen die naar hier komen, worstelen het meest met de taal. Vaak is het makkelijker voor deze mensen naar Brussel te gaan en daar te wonen. Dit omdat Brussel een Internationale stad is met veel spaanse culturen en een grote populatie van latijnen die zich hier hebben gevestigd.

Image result for casta paintings

(Tilden, 2013)

De documentaire maker Xavier Solanos heeft ons in de lezing een van zijn documentaires laten zien, over hoe de mensen in België worstelen. Met scenes uit hun dagelijkse leven kunnen wij zien hoe moeilijk het is om in een vreemd land te wonen die een vreemde taal spreekt. Het is een nieuwe start en het is verdomd moeilijk .

Er is zelfs een man die zich de reis naar Belgie kon herinneren.

(Youtube, Porque nos vamos – Trailer)

De verhalen in deze documentaire vertellen wel dat de mensen heel hard vechten om zich aan te passen in de maatschappij. Bijvoorbeeld er was zelfs een moeder die met haar kinderen een salon heeft in België, dit is een mooie start waardoor ze zekerheid voelen voor hun nieuw leven.

Referentielijst:

Tilden. (2013) the future of the color line: the coling American caste system. Geraadpleegd van http://www.tradyouth.org/author/henrytilden/

Youtube (2016) Porque nos vamos. Geraadpleegd van https://www.youtube.com/watch?v=3rmKXeCfZmM

Sieder (2002) multiculturalism in latin america, institute of latin american studies series (boek).

Youtube (2012) Migration Latin Americans in belgium. Geraadpleegd van https://www.youtube.com/watch?v=e4liBxr9riE.

Lezing 3:Interculturele competentie, Kleine machtsmechanismen in communicatie

In deze lezing hebben wij het vaak gehad over agressie. Wat is Agressie?

Het woord zelf betekent telkens iets anders in elk land.

Agressie bestaat uit 3 vormen: frustratie, instrumentele agressie en agressie onder invloed.

Instrumentele agressie is een gedrag die je vertoond om een doel te bereiken, dit is meestal gericht aan één or meerdere personen (Handhaving, 2016). Denk aan pesten, manipulatie of dreigementen. Wat is dan frustratie agressie?

Bij te veel frustratie kan een mens ontploffen, deze ontploffing kan tot geweld resulteren. Dit is wat frustratie agressie betekent. Bij agressie komt veel adrenaline vrij.

Nu is het zo dat instrumentele agressie kan oplopen tot frustratie agressie, dit is omdat frustratie agressie een oplichtings fase is (Inez, 2016). Nadat iemand al zijn frustratie kwijt heeft geraakt, zal deze persoon niet meteen zelf iemand gelijk pesten.

Het is dus belangrijk dat er over agressie gepraat word. In sommige culturen is dit niet aan de orde. Het is gezien als een tabboo om te praten dat je gepest word of dat je man je thuis slaat.

Wat kun je doen om frustratie agressie te verminderen. Wat als jij geconfronteerd word met agressie? Zou jij weg lopen van de situatie?

Zowel vechten als vluchten vergroot de kans dat de agressie zich zal escaleren. De frustratie van de persoon die agressie toont vergroot.

Wat kun je dan wel doen?

Het beste is om met deze persoon op een gelijke level van communicatie te communiceren. Vaak als het om Instrumentele agressie gaat, probeert deze persoon uw positie als persoon te beïnvloeden. Daarom dat het belangrijk is om een positieve positie communicatie te gebruiken, om je gelijke positie te herstellen.

En wat als deze persoon in de frustratie agressie fase zich bevind?

Beste is dan om de persoon uit zijn tunnel proberen te halen. Dit kan gedaan worden door de naam van het persoon te herhalen. Als dit niet werkt een methode gebruiken dat bij kleine kinderen werkt, met je handen klappen zodat je attentie zult krijgen van het persoon. Zet deze persoon neer op een stoel. Luister naar ze, geeft empathie en luister naar haar of zijn behoeften.

Vergeet niet om niks persoonlijks op te nemen wat deze persoon in deze tijd zegt.

Referentielijst:

Handhaving Academie. (2016) wat zijn de verschillende vormen van agressie. Geraadpleegd van http://www.handhavingsacademie.info/wat-zijn-de-verschillende-vormen-van-agressie/

Inez. (2016) Frustratie agressie. Geraadpleegd op http://www.inez-tc.nl/wiki/geweldloos-communiceren-bij-agressie/vormen-van-agressie/frustratieagressie

Is het veilig in Latijns-Amerika? Lezing 2: Latijns-Amerika & uitdagingen, conflict en veiligheid

Zou jij niet graag op vakantie willen gaan bij een van deze mooie picturesque foto’s?
Related image
(Hellotravel, 2016)
Image result for mexico holidays
(Thomson, 2016)
Best places to visit in Colombia
(Indiana, 2016)
En wat nou als ik zou zeggen dat deze plaatsen zich in Latijns Amerika bevinden ? Zou je er nog steeds naar toe willen?
Het eerste foto is gemaakt in El Salvador, de tweede in Mexico en de derde in Colombia. Deze landen staan bekend als een van de gevaarlijkste landen ter wereld. Deze landen staan volgens Withnall (2016) in een artikel als de 12 meest gevaarlijke landen ter wereld.
Verder zijn er landen als Honduras, Guatemala en México tot El Salvador, Colombia en Venezuela waar ze tegen dezelfde gang banden vechten.
Om welke gangs gaat het hier om ?
Het zijn gangs zoals de Cartels, La Mara Salvatrucha en de Guarilla’s
Er wordt vaak verteld dat het probleem bij de bendes ligt. Het is de rede waarom Latijns – Amerika zoveel geweld kent. De mensen van de bendes hebben uitgelegd dat ze zich in een bende veiliger voelen en voelen dat ze ergens toebehoren. Dit is omdat veel mensen zich niet veilig voelen rond politieagenten of de politici. Daarom dat veel mensen via een gang de wet in handen nemen.
Nu is het wel zo dat er op dit moment in Colombia een revolutie aan het aankomen is. Heeft u het nieuws al gevolgd? Nee?
De Colombiaanse president Juan Manuel Santos heeft een Nobelprijs gekregen. Na jarenlang burgeroorlog, heeft de president met Guerrilla Farc, rond de tafel gezeten om er een einde te maken.  Het is gelukt om gezamenlijk de oorlog te stoppen.
De president heeft gezegd “De enige prijs die wij willen, is die van een vrede met sociale gerechtigheid voor Colombia, zonder paramilitairen en zonder wraak en leugens” (Santos via Nos, 2016). De Guerrilla heeft aangegeven dat ze niet blij zijn dat alleen Santos erkenning heeft gekregen  van deze mutuele afspraak.
Is dit een nieuwe kleine stap naar vrede voor Latijns – Amerika?
Betekent dit een begin van een revolutie?

Referentielijst:
-Colombiaanse president draagt Nobelprijs op aan zijn volk. Geraadpleegd op http://nos.nl/artikel/2136455-colombiaanse-president-draagt-nobelprijs-op-aan-zijn-volk.html
 
-Hellotravel (2016) Balboa. Geraadpleegd op http://www.hellotravel.com/el-salvador/balboa-park
-Indiana (2016) 10 best places to visit in Colombia. Geraadpleegd op http://indianajo.com/2014/10/places-to-visit-in-colombia.html
-Santos genoemd in NOS (2016) Geraadpleegd op http://nos.nl/artikel/2136455-colombiaanse-president-draagt-nobelprijs-op-aan-zijn-volk.html
-Withnall, A (2016) Revealed: The 12 most dangerous countries in the world, El Salvador comes in last place, while Finland is rated the most safe. Geraadpleegd op http://www.independent.co.uk/news/world/politics/most-dangerous-countries-world-economic-forum-global-report-a7362416.html#gallery

 

 

Maya cultuur

(Ancient America, z.j)

De Maya beschaving begon in 2000 bc in Mexico en centraal Amerika. De bevolking heeft zich verder verspreidt in yucatan, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, en Chiapas in Mexico verder in het zuiden van Guatemala, Belize, El Salvador en Honduras. De naam Maya is gekomen doordat de hoofdstad die tijd Mayapan heette. Het geloof van de Maya’s is een uniek geloof die bestaat uit mythology en astronomie. Weet je nog toen iedereen dacht dat de wereld zou vergaan op 21 December 2012? Yup dat waren de Maya’s, het is dus nu zo dat er drie kalenders zijn die de Mayas hebben gebruikt. De fun fact is dat de Mayas de eerste bevolking was die een kalender hadden. Deze kalender was gemaakt door alleen naar de hemel te staren en met behulp van de schaduwen die de maan creëert. Tot op heden gebruiken wij dezelfde kalender. Hoe komt het dan dat er niet veel over de Maya’s wordt verteld in geschiedenislessen?

De temples die door de Maya’s zijn gemaakt staan vaak voor iets. In de foto hierboven, zie je de tempel Tikal 1. Dit gebouw is gemaakt met 9 treden om de 9 level van het ondergrondse wereld uit te beelde.

Deze tempel werd gebruikt als graf voor een van de koningen in die tijd, die op een troon zat die een jaguar uitbeeldt (Heyworth, R 2014) . Daarom word de tempel ook wel eens de Jaguar tempel genoemd. Verder werd de tempel ook gebruikt voor ceremonies, vaak is dit bij de Mayas in verband met bloed. Menselijke offers was bij de Maya’s een gewone zaak, waarbij je zelfs dankbaar was om als offer gekozen te worden voor de goden.

Maar wacht dit, is dit niet hetzelfde als in de film van Apocalypto?

(Youtube, a scena del sacrificio)

Wees gerust! The Guardian heeft aangegeven dat deze vorm van ceremonies niet gedaan werden door de Mayas, maar door de Aztec, dit is weer een andere cultuur. Verder word er wel geschreven dat offers aan de goden wel door Maya’s gedaan werden, alleen niet op zo een gruwelijke manier.

Op welke manier dan wel?

Ze gooiden gewoon iemand de put in voor de watergod!

Image result for verbaasde cat

Nu weten we dus waarom wij op de basisschool niks hebben geleerd over de Maya’s.

Referentielijst:

Heyworth, R (2014) TIKAL: TEMPLE OF THE JAGUAR (TEMPLO I) Geraadpleegd van http://uncoveredhistory.com/guatemala/tikal/tikal-temple-of-the-jaguar-templo-i/

Ancient America. (z.j) Mesoamerican antiquities. Geraadpleegd van: http://www.ancientamerica.org/?page_id=158

Youtube (2012) a scena del sacrificio. Geraadpleegd van https://www.youtube.com/watch?v=RNmeAXwx2w8.

https://www.theguardian.com/film/2008/nov/06/periodandhistorical-melgibson

 

Eerste lezing: Latijns-Amerika & cultuur, spiegel en masker

Voordat ik mijn eerste lezing kreeg, wist ik niks van Latijns-Amerika. Over Mexico wist ik ook niet veel. Het enigste dat ik ken van Mexico zijn de stereotype films, zoals Zorro, Bandidas , Once upon a time in Mexico en Apocalypto. Verder kende ik natuurlijk Del dia del Muerto als een fashionstatement van Lady Gaga.

(Imbd, The mask of Zorro)

(Imbd, Bandiddas)

(Imbd, once upon a time in Mexico)

(Imbd, Apocalypto)

Omdat de lezing erg breed was geformuleerd heb ik een mindmap gemaakt van de thema’s die aan bod kwamen.

wp-1481107108452.jpeg

Nu zijn deze thema’s te breed om over alles iets te schrijven in een keer. Daarom zal mijn tweede post verder ingaan op de thema’s die mij het meeste interesseren.

Omdat ik de film Apocalypto heb gezien, heb ik ook veel research en documentaires gezien over de Maya’s hun geloof. Toen ze het hierover hadden in de lezing, hadden ze mijn aandacht zeker! Dit is waar mijn interesse ligt en waarover ik graag veel wil leren, daarom dat ik over dit thema zal hebben.


Reference List:

Imbd (z.j) Bandiddas. Geraadpleegd op http://www.imdb.com/title/tt0416496/mediaviewer/rm1842984960

Imbd (z.j) The mask of Zorro. Geraadpleegd op http://www.imdb.com/title/tt0120746/?ref_=nv_sr_1

Imbd (z.j) Once upon a time in Mexico. Geraadpleegd op http://www.imdb.com/title/tt0285823/mediaviewer/rm3738148096

Imbd (z.j) Apocalypto. Geraadpleegd op http://www.imdb.com/title/tt0472043/